ATEİZME CEVAP

“ALLAH YARATTI” DEMEK BİLİMİ DURDURUR MU?

Materyalizm, özellikle 18 ve 19. Yüzyıllarda bilime musallat olmaya çalışsa da 20. Yüzyılın başlarında Big Bang’in delilleri ve ilerleyen yıllardaki diğer bilimsel keşiflerle geçersizliği tam anlamıyla gösterilmiş bir felsefedir. Materyalizme göre evren sabit ve sonsuzdan gelirdi ancak bilim tam tersini yani bir başlangıcı olduğunu ve sürekli genişlediğini ispatladı.

Materyalistlerin en önemli iddialarından biri, Allah inancının bilimi durduracağı iddiasıydı. Fakat hem geçmiş dönemlerde hem de günümüzde bu iddialarının geçersizliği net bir şekilde görülmektedir.

Önemli hatırlatma : Önce Materyalistlerin ve ateistlerin bu konudaki ince taktiklerini deşifre edelim. Konu anlaşıldıktan sonra yazımıza devam edelim. Evrendeki yaratılışla ilgili bir Yaratıcının eseri olduğunu iddia eden taraf, iki türlüdür.

1-     Geçmiş dönemlerde yaşayan topluluklardan bazıları doğa olaylarıyla ilgili kendi uydurdukları sözde Tanrıların görevli olduğuna inanmışlardı. Mesela şimşek, şimşek tanrısı tarafından çakılırdı. Yağmur, yağmur tanrısının eseriydi. Deprem, deprem tanrısının eseriydi ve bunların bir kanuna bağlı hiçbir sebebi yoktu.

2-     Tüm evren tek bir Yaratıcı tarafından yaratılmıştır. Ancak evrende ve dünyada yaşanan her olay belli bir “sebep”e belli bir kanuna bağlıdır ve o kanun ve sebepler de bize Yaratıcının sanatını gösterir.

Ateistlerin taktiği ise şudur. Sanki bir Yaratıcıya inanan herkes birinci şıktaki iddiayı savunuyormuş gibi gösterip, sonra da bu iddianın saçmalığı üzerinden Yaratıcıya inanan herkesi bilimdışılıkla suçlamaktır. Başka dinler hakkında yorum yapmayacağım ama İslam’a göre Allah’ın yaratması kesinlikle bu şekilde değildir.

Allah her şeyi bir sebeple yaratmıştır ve o sebeplerde Allah’ın sanatı gizlidir. Mesela şekil ve suretimizi veren Allah’tır ama bunu DNA gibi bir sebeple yaratır.

Aslında Allah dilediği surette yaratır;

Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O’dur. O’ndan başka ilah yoktur; üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. [Âli İmran Suresi (3/6]

Ancak sebep olarak DNA gibi bir ölçü yaratmıştır;

(Allah) Onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan yarattı da onu ‘bir ölçüyle biçime soktu.’ [Abese Suresi (80/18-19]

Yağmuru yağdıran Allah’tır;

…Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden rızık çıkardı. [Bakara Suresi (2/22]

Ancak belirli sebeplerle;

Allah, rüzgarları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp-dağıtır ve onu parça parça kılar; nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün…[Rûm Suresi (30/48]

Bu sebeplerde de bizim için Allah’ın varlığına dair deliller vardır;

Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah’ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.  [Bakara Suresi (2/164]

Allah “hepsini Ben yaptım” diyor ama “Allah yaptı” deyip hayatınıza bakın demiyor. “Ben yarattım ama yaratışımın detaylarını araştırın ve detaylardaki sanatı görün” diyor. Dünya tarihinin en önemli bilimadamlarının ünlü sözlerinden birkaç tanesine göz atalım;

“Tabiat hiç şüphesiz Allah’ın hiç vazgeçemeyeceğimiz, okunması gereken diğer bir kitabıdır”
GALILEO GALILE

“Tabiat kitabına göre biz astronomlar, Yüce Allah’ın din adamları olduğumuzdan, bizim Allah’ın şanını konuşmamız gerekir.”
JOHANNES KEPLER

“Allah sonsuz ve mutlaktır; gücü sınırsızdır ve herşeyden haberdar olandır; varlığı sonsuzluğa dayanır; herşeyi yönetir, yapılan ve yapılacak olan herşeyi bilir
ISAAC NEWTON

“Doğayı ne kadar çok incelersem, Yaratıcı’nın eserleri karşısında inancım o kadar çok artıyor.” “Bilim, insanı Allah’a götürür.”
LUIS PASTEUR

Görüldüğü gibi dünya tarihinin en önemli bilimadamları bilimi, Yaratıcının sanatını incelemek için yaptıklarını dile getiriyorlar. Dolayısıyla “Allah yarattı” demek pratikte de bilimi durdurmayı bırakın ilerlemesini sağlamıştır.

Ateistlerin sürekli dile getirdikleri “Ol dedi oldu” ifadesi ise yine yanlış aktarılmaktadır. Yanlış aktarılmasının sebebi bazı meallere eklenen “hemen” ifadesidir. Kun fe yekun kelimesinde hemen diye bir ibare yoktur. Bu ifade, Allah’ın birşeye “Ol” dediği zaman onun mutlaka olacağını ifade eder. Mesela Dünya’nın yaratılışı için Allah “6 devirde oldu” ifadesini kullanır. Ama yine Allah’ın “ol” demesiyle olmuştur.

Bunun daha net anlaşılması için şu örneği verebiliriz. Bir şirket sahibi ile ilgili bir çalışanı “O bir işe karar verdi mi o olur, yani şu şöyle olsun derse olur” dese, kimsenin aklına mesela “şirkete televizyon alın dese o an şirkette televizyon mu belirir” gibi bir soru sormaz. Allah’ın “Ol dediği zaman olur” cümlesiyle anlattığı da budur. Eğer Allah o işe karar vermişse o mutlaka olur. Bir süreçle, bir sebeple vs.

Ayrıca bir sistemin işleyişini açıklamak bizi, onun tasarımcısı olmadığı sonucuna götürmez. Eğer bir yerde bir sistem varsa kurucusu olması gerekir. Mesela siz herhangi bir ürün üreten bir fabrikaya gitseniz, fabrikada kimse olmasa ve siz makinaların nasıl çalıştığını çözseniz, buradan “bu fabrikanın sahibi yok biz makinaların sistemlerin nasıl işlediğini çözdük, bu ürünler için akla gerek yok” gibi bir sonuç çıkarmazsınız. Tam tersi üretilen ürünlerin yanında bir de o makinalardaki sanatına hayran kalır ve bunların sahibinin ne kadar üstün bir ilme sahip olduğunu düşünürsünüz. Ateistlerin ünlü söylevi “artık her şeyi açıkladık bir Yaratıcıya ihtiyaç yok” gibi bir cümle, “artık matbaanın nasıl işlediğini açıkladık bir yazara veya matbaa sahibine veya matbaa makinasının bir sahibi olmasına gerek yok” cümlesinden farksızdır. Nasıl mantıksız bir iddia olduğu sanırım daha net anlaşılmıştır.

Ayrıca Allah inancının bilimi durdurmayı bırakın nasıl şahlandırdığını İslam tarihinden de anlayabiliriz. Aşağıda paylaştığım linklerden Müslümanlar sayesinden bilimin nasıl şahlandığını görebilirsiniz.

http://www.youtube.com/watch?v=rx6m9E_yUnQ

https://www.youtube.com/watch?v=cT6B-qIPhaI

https://www.youtube.com/watch?v=_n8s8OwRZjs

Kısaca Allah inancı bilimi durdurmaz, tam tersi şahlandırır. Bir toplu iğnenin bile mutlaka tasarımcısı ve yapıcısı olması gerekirken, tüm evrenin Dünya’nın, insanların, sistemlerin, sanatın ve katrilyonlarca detayın bir sahibinin olmadığını iddia etmek akla savaş açmaktır.

Kuran ayetleri her zaman düşünmeyi ve akletmeyi emreder. Ayrıca bilim dallarına dikkat çekerek insanların doğadaki delilleri araştırması emredilir.

ZOOLOJİ

Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı? [Ğaşiye Suresi (88/17]

GÖK BİLİMLERİ

Göğe (bakmıyorlar mı), nasıl yükseltildi? [Ğaşiye Suresi (88/18]

Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiç bir çatlağı yok. [Kaf Suresi (50/6]

OROJENİ

Dağlara (bakmıyorlar mı); nasıl oturtulup-kuruldu? [Ğaşiye Suresi (88 /19]

JEOLOJİ

Yere (bakmıyorlar mı); nasıl yayılıp-döşendi? [Ğaşiye Suresi (88 /20]

ARKEOLOJİ

Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler…[Rûm Suresi (30/9]

ANATOMİ

İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı? [Târık Suresi (86/5]

PALEONTOLOJİ

De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın, sonra Allah ahiret yaratmasını (veya son yaratmayı) da inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. [Ankebût Suresi (29/20]

“ALLAH YARATTI” DEMEK BİLİMİ DURDURUR MU?” üzerine 2 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir