ATEİZME CEVAPYAZILARIM

ATEİZM VE DEİZMİN BAŞLICA SEBEBİ : MÜŞRİKLER

Makalenin geniş kapsamlı videosunu izlemek için tıklayın

Ateizm ve Deizmin bir çok sebebi vardır. Ateizmin Sebepleri ve Geçersizliği makalemde bu sebeplere değinmiştim. Ancak bu sebepler arasında en büyüğü müşrik sistemdir. Birçok ateist ve deist aslında müşrikliğin ne olduğunu bilmez. Anlatılmak istendiği zaman ise birçoğu ısrarla anlamazdan gelir. Ancak müşriklik objektif veya sübjektif de olsa her ateist ve deistin bilmesi gereken bir konudur. Nedir müşriklik?

Birçok kişi müşrikliği ateistlik zanneder. Halbuki müşrikliğin ateizmle alakası yoktur. Allah Hz. Adem’den başlayarak insanlık tarihi boyunca çok sayıda Peygamber göndermiştir. Peygamberler Allah’ın bildirdiği dünyadaki olabilecek en yüksek kalite, akıl, zevk, nezaket vb. özellikteki insanlardır. Açık görüşlü bağnazlıktan uzak, modern, aklı başında, oturmasını kalkmasını bilen entelektüel insanlardır.  Her şeyleriyle tüm insanlar için örnektirler;

Andolsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır. [Ahzâb Suresi (33/21]

Ancak Peygamberlerin vefatından sonra bir kısım insanlar kademeli olarak Allah’ın saf vahyini isteklerine uyarlarlar. Bu bozulma ilerleyince Allah tekrar Peygamber gönderir ve gelen elçi kavmini tekrar tevhid dinine ve kaliteye davet eder. Peki bu müşrikler kimdir? Müşrikler son derece dindar Müslüman olduklarını iddia eden, namaz kılan, dini kendi çıkarları için kullanan, kadın düşmanı oldukları için dine sürekli olarak kadınların aleyhine hükümler ekleyen, kalitesiz, pis, aklı kıt, itici, üslubu kötü, kaliteden estetikten uzak, sanat ve bilim düşmanı, sabit  fikirli, insanları din konusunda sürekli eleştiren ancak uydurduğu haramlara kendi de uymayan ve buna benzer onlarca özelliği olan ve insanların gördüklerinde tiksindikleri varlıklardır. Şimdi bu kişilerin Kuran’daki özelliklerini inceleyelim.

Müşrikler Atalarından Öğrendiklerini Sorgulamadan Kabullenirler

İnsanların en büyük hatalarından biri anne babasından öğrendiği hayat görüşünü sorgulamadan kabul etmeleridir. Bu yanlış tavır müşrik sistemi besleyen en büyük yanlıştır.

Ne zaman onlara: “Allah’ın indirdiklerine uyun” denilse, onlar: “Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız” derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? [Bakara Suresi (2 /170]

Kuran’ın insan hayatına sunduğu en önemli şeylerden biri anne babandan öğrendiklerini sorgulamaktır. Ancak müşriklerde bu özellik yoktur. Bir insanın -hangi dinden olursa olsun- öğrendiklerini sorgulaması gerekir. Müslüman dahi olsa. Çünkü 1.5 milyar Müslüman nüfusu ayrılıklar içindedir. Neyin doğru olduğu sadece Kuran’dan anlaşılabilir.

Müşrikler Sürekli Hakaret Ederler

…şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız (bu) emirlere olan azimdendir. [Âli İmran Suresi (3 /186]

Ayette belirtildiği gibi müşrikler dindar olduklarını iddia etmelerine rağmen sürekli hakaret ve küfür ederler.

Müşrikler Hem Ruhen, Hem de Bedenen Pistirler

Allah ayette müşriklerin pislik olduğunu bildirir.

Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktirler… [Tevbe Suresi (9/28]

Allah kafirler için Kuran’da pislik demezken, namaz kılan, takva olduğunu iddia eden müşrikler için pislik der. Tıpkı ateist ve deistlerin müşrikleri gördüğünde hissettikleri gibi.

Müşrikler Hocalarını İlah Edinirler

Onlar, Allah’ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rablar (ilahlar) edindiler…[Tevbe Suresi (9 /31]

Müşriklerin en belirgin özelliklerinden biri de bilginlerini, hocalarını ilah edinmeleridir. İlah edinmek için ille “ona tapıyorum” demesi gerekmez. Kuran’daki verilen bir bilgiyi kabul etmeyip de o konuda hocasının yorumunu kabul ederse hocasını ilah edinmiş olur. (Allah’ı tenzih ederim). Müşriklerin bu cahilliklerini gören ateist ve deistler bu kişilerin İslam’ın temsilcisi sandıkları için tam anlamıyla dinden soğurlar. Halbuki bu kişilerin İslam’la alakası yoktur. Bu kişiler Peygamberlerin fikren yok etmek için geldikleri sistemin savunucularıdırlar.

Müşrikler Sürekli Haram Uydururlar

Şirk koşanlar diyecekler ki: “Allah dileseydi ne biz şirk koşardık, ne atalarımız ve hiç bir şeyi de haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de, bizim zorlu-azabımızı tadıncaya kadar böyle yalanladılar. De ki: “Sizin yanınızda, bize çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz ancak zanna uymaktasınız ve siz ancak “zan ve tahminle yalan söylersiniz.” [En’am Suresi (6,55) /148]

Dindeki haram sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, müşrikler binler hesabıyla haram uydururlar. Müşriklerin uydurduğu binler hesabıyla haram ise ateizm ve deizm için yine dinden uzaklaşma sebebidir. Olayın ilginç yanı ise, müşriklerin uydurdukları haramlara uymayıp insanları sürekli kınamasıdır. Ateist ve Deistler de sürekli olarak müşriklerin samimiyetsizliklerini yakalayarak her mecrada deşifre ederler. (Çok da iyi yaparlar.)

Müşrikler Kadın Düşmanıdır

Müşrik denince kendi adıma aklıma gelen ilk şey kadın düşmanlığıdır. Çoğu kişinin İslam’da kadına değer verilmeyip ikinci sınıf insan olarak gösterildiğini düşünmesinin sebebi müşriklerin akıl almaz saçmalıklarıdır. Peygamberimiz geldiğinde müşrikler kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Zina yapan kadınlara recm uygulanıyordu. Kadınlara yoğun baskı vardı. Peygamberimiz bu zulümlerin hepsini kaldırdı. Fakat müşrik sistemin özelliği Peygamber vefatından sonra harekete geçmesidir. Diğer Peygamberlerin vefatında, söylevlerini veya inen kitapları değiştiren müşrikler, Kuran’ı değiştiremedikleri için kadınlarla ilgili binlerce hadis uydurarak kadınları istedikleri konuma getirmişlerdir.

Recm bir müşrik geleneğidir. Çünkü müşrikler çok itici insanlardır ve eşlerinin kendilerini aldatmasından çok korkarlar. Bu sebeple durumu garanti altına almak için psikopatlığın son seviyesinde bir gelenek uydurmuşlardır. Bu iğrenç geleneğin İslam’la uzaktan yakından alakası yoktur. Dünyanın farklı din ve kültürlerinde bu müşrik geleneği uygulanır.

Müşrikler Savundukları Kuran’ı Bilmezler

Onlardan bir kısmı ümmidir. Kitabı bilmezler; (bildikleri) bir sürü asılsız şeylerden başkası değildir ve yalnızca zannederler. [Bakara Suresi (2/78]

Bu yüzden bir ateist bir müşrikle konuşurken tartışma çıkmasının asıl sebebi budur. Yüksek ihtimalle ateist, Kuran’ı müşrikten daha iyi bilir. Müşrik ayette belirtilen bildiği asılsız hurafeleri din diye anlatarak karşısındaki ateist veya deistin İslam’dan iyice soğumasına sebep olur. Çünkü karşısında düşünen sorgulayan biri vardır. Onun gibi her duyduğu şeyi sorgusuz kabul eden biri değil.

Şurası çok önemli : Ateist ve Deistlerin gece gündüz eleştirdikleri, dalga geçtikleri, samimiyetsizliklerini sosyal medya hesabında paylaştıkları, kadın-bilim-sanat düşmanlıklarından iğrendikleri kişiler Müslümanlar değil müşriklerdir. Müşrikliğe karşı en güzel mücadele yöntemi ise Kuran’ı rehber edinmektir.

Müşriklerin özellikleri bir makalede değil ancak  kalın bir kitapta anlatılabilir. O yüzden müşrikleri, 7 ayette net bir şekilde anlatan Maun suresiyle makalemi bitiriyorum.

1- Dini yalanlayanı gördün mü?

2- İşte yetimi itip-kakan;

3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur.

4- İşte (şu) namaz kılanların vay haline,

5- Ki onlar, namazlarında yanılgıdadırlar,

6- Onlar gösteriş yapmaktadırlar

7- Ve ‘ufacık bir yardımı (veya zekatı) da engellemektedirler.

Açıklaması:

1-Çok dindar olduklarını iddia etmelerine rağmen kendi içlerinde dini yalanlarlar.

2-Yetim hakkı yerler, tam olarak sahtekardırlar

3-Yoksulları önemsemez ve doyurulmalarını da teşvik etmezler.

4-Namaz kılarlar.

5-Ama namazları geçerli değildir.

6- Çünkü namazı gösteriş için kılarlar.

7-İnsanlığa faydaları yoktur, sadece kendilerini düşünürler.

 

Müşriklerin başka özelliklerini öğrenmek için mutlaka inceleyin : http://akingozukan.com/musrikler/

 

İLGİLENECEĞİNİZ DİĞER MAKALEM : http://akingozukan.com/islama-dahil-edilen-budizm-ogretileri-2/

ATEİZM VE DEİZMİN BAŞLICA SEBEBİ : MÜŞRİKLER” üzerine 3 yorum

 1. ”…veya inen kitapları değiştiren müşrikler, Kuran’ı değiştiremedikleri için kadınlarla ilgili binlerce hadis uydurarak kadınları istedikleri konuma getirmişlerdir.”

  Diyorsunuz,

  Ama kuran’a baktığımızda da kadınların aleyhine birçok ayet bulunuyor.

  Nüşuzundan korktuğunuz kadınlara (önce) öğüt verin, (sonra onları) yataklarda yalnız bırakın, (bu da yetmezse hafifçe) vurun. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.

  Burada cariyeler aşağı durumda görülüyor,

  Mü’min bir cariye müşrik (hür) bir kadından elbette daha hayırlıdır,

  Burada kölelik devam ediyor ve köleler alt duruma düşürülüyor.

  Mü’min bir köle, müşrik (hür) birinden hoşlansanız bile elbette daha hayırlıdır.

  Burada ise kadın cariye ”ganimet” olarak görülüyor.

  Ey Nebî (Peygamber)! Muhakkak ki Biz, ecirlerini (mehirlerini) verdiğin zevcelerini ve elinin (altında) malik olduğun, Allah’ın ganimet olarak sana verdiği (cariyelerini) helâl kıldık.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir