ATEİZME CEVAPYAZILARIM

INTERSTELLAR (YILDIZLARASI) FİLMİ ve ZAMANIN GÖRECELİĞİ

Geçtiğimiz aylarda vizyonda olan Yıldızlararası isimli filmde evrenle ilgili teori ve kuramlardan yola çıkılarak güzel bir senaryo işleniyor. İşlenen konulardan biri de zamanın göreceliği. İlk olarak Einstein tarafından ortaya atılan bu iddia, zamanın hıza, yerçekimine ve başka etmenlere göre değiştiği iddiasıydı. Yani Dünya’mızda geçen 50 yıl belki başka bir gezegendeki 1 güne eşitti. Veya Hawking’in evren ve zamanla ilgili belgeselinin 41. Dk’sındaki açıklamaya göre ışık hızına yakın bir hızda giden tren yapabilseydik bu tren içinde geçen 1 gün Dünya’da 1 yıla eşit olacaktı.

Aynı mantık Yıldızlararası filminde de işlenmiştir. Uzaya giden ekip, karadeliğin yakınındaki bir gezegene iniş yapmakta ve o gezegende 1 saate yakın bir zaman geçirdikten sonra gezegenden ayrıldıklarında Dünya’da 23 yıl geçtiğini farketmektedirler. Einstein’ın ortaya attığı bu iddia şu an tüm Dünya’da genel kabul görmektedir.

İşin ilginç olan noktası ise ateist arkadaşların Einstein’ın ve Hawking’in bu konudaki anlatımlarını hayretler içinde dinlemelerine karşın Kuran ayetlerini gördüklerinde sanki konuyla hiç alakası yokmuş izlenimi verip, alay ve espiriyle ayetlerde verilen muhteşem bilgileri itibarsızlaştırmaya çalışmalarıdır.

Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra (işler,) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O’na yükselir. [Secde Suresi (32/5]

Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir. [Meâric Suresi (70/4]

İlk ayette bir olaydan bahseder ve o olayın yeryüzündeki karşılığı olan sene, sonraki ayette ise başka bir olaydan bahsedilir ve yine o olayın Dünya’daki yıl karşılığı bildirilmiştir.

Bu kurama göre de belli değişkenlere göre herhangi bir yerdeki zamanın Dünya zamanına göre farklılık gösterdiği savunulur. Ayetlerde de bu konuya net bir şekilde dikkat çekilmiştir. Ancak bir ateistin ayetlerdeki bu mucizeleri dikkate alması ve şaşırması kendi görüşünü değiştirmesini gerektireceği için anlamazdan gelir. Eğer bu net iddiayı onaylarsa kendisi ile ilgili Kuran’daki tüm vaatleri de kabul etmesi gerekir. Bunu kabul etmemek için bu muhteşem mucizeyi görmezden gelir. Hawking belgeselini izledikten sonra “tren içindeki 1 gün Dünya’daki bir yıla eşittir” ibaresini duyunca hayranlık duyan bir ateistin Kuran’daki “sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O’na yükselir” ibaresini görünce espiriyle geçiştirmeye çalışması son derece samimiyetsiz bir tavırdır.

INTERSTELLAR (YILDIZLARASI) FİLMİ ve ZAMANIN GÖRECELİĞİ” üzerine 4 yorum

  1. Hocam Allah zamandan ve mekandan münezzehtir ancak bu ayetlere göre Allah’a zaman ve mekan belirle miyor muyuz acaba?

    1. Daha çok şu sonuç çıkıyor. Allah katındaki zaman bizim zamanımıza benzemiyor. Allah katındaki zaman bizim bildiğimiz zaman değil.. dememiz daha doğru olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir