KURAN MUCİZELERİ

KURAN MUCİZELERİ – 54 – GEN TAŞIYAN GEMİ : SPERM

tarihinde yayınlandı

Onların soylarını dolu gemilerde taşımamız da kendileri için bir delildir. [Yâsîn Suresi (36/41] Ayette soy diye çevrilen kelime “Zurriyet”dir. Zurriyet kelimesi ise “insan nesli, tohumu” manasına gelmektedir. Yani ayete göre bizim neslimize ait bilgilerin yer aldığı tohum bir gemi içinde taşınmaktadır. Gerçekten de bizim soyumuza ait bilgi, babadan gelen sperm ve anne yumurtasında taşınır ve […]

KURAN MUCİZELERİ

KURAN MUCİZELERİ – 53 – GÖKTE RIZKIMIZ VAR

tarihinde yayınlandı

Gökte rızkınız vardır… [Zâriyât Suresi (51/22] Ayette Allah gökte rızkınız vardır diyor. Acaba rızkımız gökte nerede? Atmosferde mi? Bildiğimiz kadarıyla atmosferde rızık yok. Uzayda olabilir mi? Ay’a bakalım. Ay’da var mı? Sanırım orada da yok. Güneş olabilir mi? Evet sanırım bulduk. İnsanlar bitkisel veya hayvansal gıdalarla beslenirler. İnsanların tükettiği hayvanların çoğu da otçuldur ve onlar […]

KURAN MUCİZELERİ

KURAN MUCİZELERİ – 52 – GÜNEŞ DE BİR YILDIZDIR

tarihinde yayınlandı

Güneşi bir kandil, ayı bir nur kılan… [Yûnus Suresi (10/5] Andolsun, Biz göğü kandillerle süsleyip-donattık… [Mülk Suresi (67/5] İlk ayette Güneş’le ilgili kullanılan arapça kelime “dıyâen”dir ve “ışık kaynağı” manasına gelir. İkinci ayette yıldızlarla ilgili kullanılan kelime ise “bi mesâbîha”dır ve yine “ışık kaynağı” manasına gelir. Güneş de bir yıldızdır ve yıldızlar hidrojeni helyuma çevirerek […]

KURAN MUCİZELERİ

KURAN MUCİZELERİ – 50 – EVREDEKİ YÖRÜNGELER

tarihinde yayınlandı

‘Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış’ göğe andolsun; (Zariyat Suresi, 7) Yukarıdaki ayette “donatılmış” olarak çevrilen “elhubuk” kelimesi “habeke” fiilinden türemiştir. Bu fiil ise “bir şeyi iyi ve sıkı dokumak; örmek; sıkı sıkıya bağlamak, iyice düğümlemek; tertip etmek” anlamlarına gelmektedir. Gerçekten de bilimin son bulgularına göre evrendeki gök cisimlerinin yörüngeleri, tam anlamıyla adeta bir kumaşdaki […]