ATEİZME CEVAP

KURAN’A GÖRE DÜNYA DÜZ MÜ YUVARLAK MI?

Kuran’da hata aramaya çalışan bazı kişilerin göz göre göre yaptıkları saptırmalardan bir tanesi de Kuran’da Dünya’nın düz olarak geçtiği iddiasıdır. Bakalım hangi ayetten bu sonuç çıkarılmak istenmektedir;

Yere ve onu yayıp döşeyene, [Şems Suresi (91/6]

Ayette Dünya’nın düz olduğuna dair hiçbir ibare yoktur. Ayette geçen “tahâ-hâ “ kelimesi “yayıp döşenmek” manasına gelir. Başka meallerde yerin düzlendiği ile ilgili çeviriler de yapılır. Ancak buradan da yine Dünya’nın düz olduğu sonucu çıkmaz. Dünya ile ilgili yerin düzlendiğinin belirtilmesi önceden düz olmadığı manasına gelir. Bu da zaten bize bilimin söylediği bir gerçektir.
History Channel – Dünya’nın oluşumu belgeselinin 7. Dakikasında aynen şu anlatım geçer;

“Genç dünya gelişigüzel birbirine yağışmış milyonlarca taş parçasından oluşuyordu. Sonradan dünya eriyor ve yeryüzü düzleniyor.

Bilimsel keşiflere göre Dünya, tam da ayette bildirildiği gibi sonradan düzlenmiştir. History Channel belgeselinde “yeryüzü düzleniyor” ibaresini duyunca “demek ki Dünya yüzeyi önceden düz değilmiş” diyebilen kişilerin Kuran’da “yeryüzü düzlendi” ibaresini görünce “Kuran’da Dünya’ya düz deniyor” yorumunu yapması çok büyük bir samimiyetsizliktir.

Ayrıca Dünya’nın düz olduğu değil, tam tersi yuvarlak olduğu da Kuran’da net bir şekilde geçer;

Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor… [Zümer Suresi (39/5]

Ayette geçen sarıp-örtmek kelimelerinin arapçası “yukevviru”’dur. Bu kelime ise yuvarlak cisimlere bir şey sarmak için kullanılır. Üstteki resimde de görüldüğü gibi gece ve gündüz adeta bir örtü gibi Dünya’nın üzerine örtülür ve ayete göre örtülen şeyin yuvarlak olması gerekir. Dolayısıyla Dünya’nın yuvarlak olduğu Kuran’da çok net bir şekilde bildirilmiştir.

KURAN’A GÖRE DÜNYA DÜZ MÜ YUVARLAK MI?” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir