ATEİZME CEVAP

KURAN’DA BEŞ BİLİNMEYEN VAR MI?

Ateizmin Kuran’a getirecek eleştiri bulamadığı için sözde çelişki bulma çabalarından bir tanesi daha. Ama bu ayet çelişki değil bir mucize ile sonuçlanacak şimdiden belirtmekte fayda görüyorum. Evet ilgili ayete bir göz atalım;

Kıyamet saatinin bilgisi, şüphesiz Allah’ın katındadır. Yağmuru yağdırır; rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse, yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse de, hangi yerde öleceğini bilmez. Hiç şüphesiz Allah bilendir, haberdârdır. [Lokman Suresi (31/34]

Lokman suresi 34. Ayete bakarak bazı ateistler bu ayette bildirilen tüm konuların “bilinemez” olarak yansıtıldığını ancak bazılarının artık bilinebildiği için (bebeğin cinsiyeti ve ne zaman yağmur yağacağı) ayetin bilimle çeliştiğini iddia etmektedirler. Ayetlere teker teker bakalım.

Kıyamet saatinin bilgisi, şüphesiz Allah katındadır : Bu ayetle ilgili ateistlerin zaten bir iddiası yoktur. Kıyameti bilemeyeceğimizi onlar da kabul etmektedirler. Ki kıyamete zaten inanmamaktadırlar.

Yağmuru yağdırır : Bazı kişiler “artık hava tahminleri sayesinde yağmurun ne zaman yağacağını biliyoruz” diyerek ayetin bilimle çeliştiğini iddia ederler. Halbuki ayette yağmuru Allah’ın yağdırdığı geçer. Yağmurun ne zaman yağacağını sadece Allah’ın bilebileceğine dair bir ifade yoktur. Hatta yağmurun ne zaman yağacağı ile ilgili bile bir ifade yoktur.

Rahimlerde olanı bilir : Yine bazı kişiler ultrason sayesinde rahimlerde olanın kız mı erkek mi olacağının artık insanlar tarafından da bilinebildiğini ve dolayısıyla bu ayetin de bilimle çeliştiğini iddia ederler. Halbuki ayetin bu bölümünde de “rahimlerde olanı sadece Allah bilir başka kimse bilemez veya bilemeyecek” gibi bir ifade yoktur. Allah’ın rahimlerde olanı bildiği geçer.

Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez : Ayette geçen kazanma kelimesi çok geneldir. Bazı kişiler bu ayetin maddi kazanç olduğunu iddia etse de Kuran’da kazanç günah veya sevap kazanmak için de kullanılır.

Artık vay hallerine; kitabı kendi elleriyle yazıp, sonra az bir değer karşılığında satmak için “Bu Allah katındandır” diyenlere. Artık vay, elleriyle yazdıklarından dolayı onlara; vay kazanmakta olduklarına. [Bakara Suresi (2/79]

Dolayısıyla ayette geçen kelimenin maddi kazanç olarak yorumlanması çok da akılcı olmayacaktır. “Hiç kimse ne kadar sevap ne kadar günah kazanacağını bilemez” çevirisi daha doğru olacaktır. Maddi kazanç olarak yorumlansa bile, yine insanlar yarın ne kazanacağını “tam ve kesin olarak” bilemez. Çünkü bir insan maaşla çalışsa bile, maaşı eksik yatabilir veya beklemediği yerden bir gelir elde edebilir ve dolayısıyla kimse yarın ne kazanacağını maddi olarak da “kesin manada” bilemez.

Hiç kimse de, hangi yerde öleceğini bilmez : Gerçekten de kimse nerede öleceğini bilemez. Bu gayb bilgisidir. Ama bir kişi dakikalar içinde ölecekse eğer nerede öleceğini az çok tahmin edebilir. Çünkü artık gayb bilgisi değil Kuran’ın ifadesi ile “müşahede edilebilen bilgi” olmuş olur. Birisi intihar edecekse bile yine nerede öleceğini kesin olarak bilemez. Çünkü çoğu intihar vakasında ölümler genelde hastanede gerçekleşir. İntihar ettiği yerde bile ölse zaten kendi kararı olduğu için gayb bilgisinden müşahede edilebilen bilgiye geçer ve ayetle yine çelişmez. Ayette belirtilen ifade ölümle ilgili bir düşüncesi olmayan bir kişinin nerede öleceğini bilmemesini anlatır.

Gelelim ayetteki mucizeye. Ayette sadece Allah tarafından bilinebilecek konular anlatılırken ayetin tam ortasına konulan iki ifadede “yalnızca Allah bilir” denmemiş sadece “Allah bilir” denmiştir. Bu bilgilerle ilgili “yalnız Allah bilir” denmemesi ise yine bu bilgilerin ileride insanlar tarafından da bilenebileceğinin delilidir. Tabi ki Hz. Muhammed 1400 sene önce ileride teknolojinin gelişmesiyle hava tahminlerinin olacağını veya ultrasonla bebeğin cinsiyetinin tahmin edilebileceğini bilemezdi. O yüzden ayette yalnızca Allah’ın bileceği ifadelerin arasında özellikle iki konu hakkında bu ifadenin konulmamış olması Kuran’ın Allah sözü olduğunun en net delillerinden biridir.

KURAN’DA BEŞ BİLİNMEYEN VAR MI?” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir