ATEİZME CEVAP

KURAN’DAKİ MİRAS HESABINDA ÇELİŞKİ YOKTUR

Allah’ı ve ahireti inkar etmek isteyenlerin Kuran’da çelişki ve açık bulma çalışmalarının en amatörlerinden bir tanesi de miras hesabı ile ilgilidir.

Çocuklarınız konusunda Allah, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın (veya kız) bir tek ise, bu durumda yarısı onundur. (Ölenin) Bir çocuğu varsa, geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise, bu durumda annesi için üçte bir vardır. Onun kardeşleri varsa o zaman annesi için altıda bir’dir. (Ancak bu hükümler, ölenin) Ettiği vasiyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır. Babalarınız, oğullarınız, siz onların hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. (Bunlar) Allah’tan bir farzdır. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. [Nisa Suresi (4/11]

Ateist arkadaşların iddiası “Ölen bir kişinin ardında bir anne, bir baba, üç kız evlat ve bir de eş bırakırsa miras nasıl paylaşılacak?”. Ayetteki oranlardan “1/6+1/6+2/3+1/8 : 1.25” gibi bir sonuç çıkıyor. Yani 100 tl kalmışsa 125 tl miras paylaşılmış oluyor. Bu durumda Kuran’da matematiksel bir hata mı var? sorusu akıllara geliyor.

Halbuki bu iddia tamamen geçersiz. Çünkü ayette “ölenin bir çocuğu varsa 1/6” deniyor. Bazı meallerde “ölenin çocuğu varsa” diye çevrilmesi ateist arkadaşları hata bulma heyecanına itse de orada geçen kelime “veledün” kelimesidir. Türkçe’de kelimelerin tekil ve çoğul halleri vardır. Arapça’da ise tekil (yani tek), çift (yani iki) ve çoğul (yani üç ve üzeri) şeklindedir. Veledün kelimesi ise tek çocuk manasındadır. Yani bu kelimenin tekilidir. Eğer iki çocuk kastedilseydi “Veledeyn”, 3 ve üzeri kastedilseydi “Evladun” kelimesi kullanılırdı. Dolayısıyla 1/6 oranı tek çocuk için geçerlidir. Yapılan hesapta ise birden fazla çocuk kullanılmıştır. Zaten eğer birden fazla çocuk manası olsa 10 çocuk olsa 1/6 x 10 : 1.6 olurdu. bu da 100’delik dilimin %160 şeklinde dağıtılması manasına gelirdi. Bu kadar basit bir hatayı bir insanın bile yapmayacağı çok açıkken ateistlerin bu kadar basit şekilde anlaşılacak, ufak bir araştırmayla kavranacak bir konudan çelişki bulma heyecanını yaşamaları çok zavallı bir durumdur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir