ATEİZME CEVAP

ALLAH YERYÜZÜNDEKİ ZULME NEDEN İZİN VERİYOR?

tarihinde yayınlandı

Dünya üzerindeki zulüm daha çok ateist çevreler tarafından sürekli dile getirilip Allah’ın varlığına karşı bir argüman olarak kullanılmaya çalışılıyor.  Halbuki yeryüzündeki zulmün, açlığın, savaşların vb. olayların Allah’ın varlığı ya da yokluğu ile uzaktan yakından alakası yoktur. Bunu ilk başta belirtmek istedim. Bir Yaratıcının varlığı canlılardaki tasarım, bilgi, teknoloji, sanat, evrendeki düzen, hassas ayar, entropi, bir […]

ATEİZME CEVAP

“ALLAH YARATTI” DEMEK BİLİMİ DURDURUR MU?

tarihinde yayınlandı

Materyalizm, özellikle 18 ve 19. Yüzyıllarda bilime musallat olmaya çalışsa da 20. Yüzyılın başlarında Big Bang’in delilleri ve ilerleyen yıllardaki diğer bilimsel keşiflerle geçersizliği tam anlamıyla gösterilmiş bir felsefedir. Materyalizme göre evren sabit ve sonsuzdan gelirdi ancak bilim tam tersini yani bir başlangıcı olduğunu ve sürekli genişlediğini ispatladı. Materyalistlerin en önemli iddialarından biri, Allah inancının […]

ATEİZME CEVAP

KURAN DİYOR Kİ : “GERÇEK İSLAM BU DEĞİL”

tarihinde yayınlandı

İslam dininin kutsal kitabı belliyken neden bu kadar farklı yorumlar var? Neden kimisi dinden döneni öldürüyor bazısı ise “dinden dönene karışamazsınız” diyor. Neden bazısı İslam adına kadınlara zulmediyor bazısı ise el üstünde tutuyor. Bu soruları binlerce çoğaltabiliriz. Sebebi şudur; İnsanlık dışı uygulamalar yapanlar dini kaynak olarak Kuran’ı kabul etmez , uydurma hadis ve rivayetleri kaynak […]

ATEİZME CEVAP

KURAN’DAKİ MİRAS HESABINDA ÇELİŞKİ YOKTUR

tarihinde yayınlandı

Allah’ı ve ahireti inkar etmek isteyenlerin Kuran’da çelişki ve açık bulma çalışmalarının en amatörlerinden bir tanesi de miras hesabı ile ilgilidir. Çocuklarınız konusunda Allah, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın (veya kız) bir tek ise, bu durumda yarısı onundur. (Ölenin) Bir […]

ATEİZME CEVAP

INTERSTELLAR (YILDIZLARASI) FİLMİ ve ZAMANIN GÖRECELİĞİ

tarihinde yayınlandı

Geçtiğimiz aylarda vizyonda olan Yıldızlararası isimli filmde evrenle ilgili teori ve kuramlardan yola çıkılarak güzel bir senaryo işleniyor. İşlenen konulardan biri de zamanın göreceliği. İlk olarak Einstein tarafından ortaya atılan bu iddia, zamanın hıza, yerçekimine ve başka etmenlere göre değiştiği iddiasıydı. Yani Dünya’mızda geçen 50 yıl belki başka bir gezegendeki 1 güne eşitti. Veya Hawking’in […]